torek, 18. marec 2008

Materialni svet

Zaradi želje živega bitja, da bi doživelo iluzorno ločenost od Vsevišnjega Gospoda, ki sicer ni mogoča, Bog ustvari materialni svet. Živo bitje je vedno v stiku z Naddušo in ta povezava je nerazdružljiva.
Duhovna duša se prekrije z ovoji materialnega obstoja, ki so sestavljeni iz lažnega ega, materialne inteligence in materialnega uma, ker v svoji prvotni obliki ne more pasti pod vpliv iluzije. S to materialno zavestjo nato vstopi v telo, sestavljeno iz materialnih elementov. Materialni svet ni večen, temveč je ustvarjen in uničen. Ker Vsevišnji Gospod hoče ugoditi želji živih bitij, da Ga pozabijo, ostane skrit in deluje preko svojih posrednikov, ki upravljajo materialni svet. Zato ljudje velikokrat zamenjajo polbogove za neodvisne, čeprav tudi oni trpijo karmo in so na koncu uničeni. Materialni svet je tako sestavljen iz grobih elementov, kateri so zemlja, voda, ogenj, zrak, eter, in subtilnih, ki so materialni um, materialna inteligenca in lažni ego. Predstavlja samo eno tretjino vsega stvarstva, tri četrtine pa so v duhovnem svetu.

Pripravi za tisk