petek, 18. oktober 2019

TEČAJ IGRANJA NA HARMONIJ

 Osnovni tečaj (1. stopnja)

V okviru osnovnega tečaja bomo:
 
- spoznavali, kako se na harmoniju uporabljajo npr. registri,
- preučevali, kakšna je vloga harmonija v različnih zasedbah,
- spoznavali, kaj so vokalne vaje in zakaj so za pevca pomembne,
- brali lažje notne zapise in jih pretvarjali v tonske višine,
- spoznavali lestvice,
- s pomočjo vaj razvijali melodični in ritmični posluh,
- improvizirali in s pomočjo dveh tonov ustvarjali nove melodije.
 
Osnovni tečaj bo vseboval tudi učenje lažjih melodij na besedilo
Hare Krišna maha mantre v obsegu pentatonike, glede na hitrost
dojemanja snovi pa tudi kakšno izmed melodij, ki jo uporabljamo pri
vsakdanjih molitvah oz. Čaščenju
 
Nadaljevalni tečaj (2. stopnja)
 
V okviru tečaja bomo:
 
- brali težje notne zapise in slušno utrjevali razdalje med toni,
- analizirali, kako se lestvice razlikujejo med seboj,
- melodije »obarvali« z dinamičnimi in agogičnimi spremembami,
- sestavljali vaje za razvijanje motoričnih spretnosti,
- določali prstni red na primeru lažjih in težjih melodij,
- s pomočjo tonov, ki jih bomo »izluščili« iz melodije, improvizirali,
- s toni lestvice sestavljali nove melodije,
- nove melodije analitično poslušali, si ustvarili notno »sliko« in
vse skupaj zapisali na papir.
 
NEDELJA, 27.10.
11:45–13:15
Nadaljevalni tečaj (2.stopnja)
13:30–15:00
 
Osnovni tečaj (1.stopnja)
 
CENA: Prostovoljni prispevek
 
PRIJAVE: hkc.ljubljana@gmail.com
 
Termin tečaja bo:
v oktobru
januarju
in marcu

Pripravi za tisk