torek, 18. marec 2008

Poslanstvo

DŽIVA DOJA – USMILJENJE DO ŽIVIH BITIJ
Skupnost za zavest Krišne služi Bogu, družbi in ljudem s podajanjem vedske vajšnavske duhovne kulture in prakse.

VAJŠNAVA SEVA – SLUŽENJE VAJŠNAVAM
Razvijamo in vzdržujemo vajšnavsko skupnost, ki z druženjem, festivali, duhovnimi izobraževanji in skupnim služenjem vzpodbuja duhovno in osebnostno rast vseh vrst članov skupnosti skladno z njihovimi posamičnimi sposobnostmi in interesi skozi vsa življenjska obdobja.

NAMA RUČI – OKUS ZA SVETO IME
Člane skupnosti in ljudi na splošno vzpodbujamo in jim pomagamo k samospoznavanju in razvijanju duhovnih odlik vse do končnega cilja ljubezni do Boga in vseh živih bitij s pomočjo procesa petja svetih imen Gospoda Krišne, ki ga je svetu predstavil Šri Čajtanja Mahaprabhu in razširil Šrila Prabhupada.

Pripravi za tisk