torek, 18. marec 2008

Duhovni svet

Duhovni svet je naravno prebivališče duše, kjer živo bitje živi v popolnem sožitju z Vsevišnjim Gospodom in vsemi živimi bitji. Duhovno telo živega bitja je večno in se ne razlikuje od osebe same, v nasprotju z materialnim svetom, kjer je prava zavest prekrita in se oseba poistoveča z različnimi telesi, ki jih dobi kot proizvod karme. Duhovni svet je sestavljen iz čiste zavesti in duhovnih delcev - spiritonov ter je popolnoma prost vseh materialnih vplivov.

Duhovna energija deluje popolnoma v skladu z voljo Vsevišnjega Gospoda in ni pod nobenim drugim vplivom.Tam ni vpliva karme niti drugih tegob materialnega sveta, zato se duhovni svet v sanskritu imenuje vaikuntha - svet brez tegob. Tam tudi ni potrebe po razsvetljavi, ker je vse samobsijano. Živo bitje po osvoboditvi iz zapletenosti materialnega sveta dobi svojo prvotno obliko v duhovnem svetu. Ta je sestavljen iz različnih planetov, na katerih prebiva Vsevišnja Božanska Osebnost skupaj z večno osvobojenimi živimi bitji. Prebivalstvo duhovnega sveta predstavlja veliko večino in živih bitij in nikoli ne zapusti svojega položaja.

Pripravi za tisk