sreda, 28. maj 2008

Predavanja in bhadžani A.C. Bhaktivaibhava Swamija (mp3)

Predavanja:
Srimad Bhagavatam 3.22.10 (24.5.2008)
Srimad Bhagavatam 3.22.11 (26.5.2008)
Srimad Bhagavatam 3.22.12 (27.5.2008)
Caitanya Caritamrita, Antya Lila 12 (25.5.2008)
Predavanje na Sunday Feast-u - SLO prevod (25.5.2008)

Glasba:
1.Bhajan (Sunday Feast) (25.5.2008)
2.Bhajan (Sunday Feast) (25.5.2008)
3.Bhajan (Sunday Feast) (25.5.2008)
Radha-Madhava (24.5.2008)
Kirtan (26.5.2008)
Radha-Madhava + Maha-mantra (27.5.2008)

Pripravi za tisk