torek, 18. marec 2008

Reinkarnacija

Duhovna duša, ki je sestavni del duhovne realnosti, je drugačna, kot so materialni elementi – atomi,  in je popolnoma duhoven delec, imenovan spiriton. Duša je nerojena, večna in nespremenljiva, v nasprotju s telesom, ki se rodi, je minljivo in podvrženo spremembam. V materialnem svetu živo bitje dobi telo, s katerim se popolnoma poistoveča, da bi lahko delovalo na materialni ravni, ki mu ni naravna.

Vsako telo predstavlja določene posledice, ki jih je živo bitje s svojim delovanjem povzročilo v preteklosti, in ko se te posledice iztečejo, živo bitje zamenja telo. Znanstveno je dokazano, da se vse celice v telesu zamenjajo vsakih sedem let. Tako menjavo telesa, ki poteka preko telesa dojenčka, otroka, mladostnika, odrasle osebe in starostnika, doživljamo že v tem življenju. Ta krog se nadaljuje, dokler živo bitje ne razume svoje prave narave in  začne delovati na duhovni ravni.

Pripravi za tisk