torek, 4. februar 2020

Nova knjiga - Srimad Bhagavatam 3 spev 1 del. Izšla je nova knjiga v slovenščini

 Srimad Bhagavatam, včasih imenovan tudi Bhagavata Purana, spada med najstarodavnejše Vedske spise, imenovane Purane. Med vsemu Puranami slavi Srimad Bhagavatam kot Amala Purana, kar pomeni, da je ''brezmadežna'', namenjena najizbranejšim modrecem in duhovnim praktikantom civiliziranega sveta.

To mojstrovino dolgo pozabljene Vedske kulture nam s svojimi avtoritativnimi prevodi in jasnimi komentarji približuje najuglednejši moderni predstavnik visoke Vedske civilizacije, A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, ki Srimad Bhagavatam imenuje za inceklopedijo duhovnega življenja. Rečeno je, da se duhovni praktikant s prebiranjem in poslušanjem sporočila Srimad Bhagavatama lahko odreši vsake nevarnosti ali trpljenja, osvobodi vsakršne iluzije in postane srečen.

Srimad Bhagavatam je poleg Bhagavad-Gite najbolj temeljen vodič duhovne znanosti, ki vsebuje 18.000 verzov v starodavnem Vedskem Sanskritu, jeziku, ki ga danes razume zelo majhno število intelektualcev in duhovnih praktikantov. Ravno zato so ti prevodi in komentarji A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupade zelo revolucionalni, saj nam omogočajo vpogled in razumevanje najstarejših zapisov človeštva v skladu z izvornim, tisočletja starim razumevanjem sporočila, kot se je prenašalo in ohranjalo v nepretrganem starodavnem nasledstvu duhovnih učiteljev..

Ko je A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, leta 1965 prispel z ladjo Jaladuta v Ameriko s svojo majhno škatlo prvih originalnih, v Angleščino prevedenih izdaj Srimad Bhagavatama, je to bila prava revolucija za zahodni svet, saj zapisov Srimad Bhagavatama do tedaj skoraj ni bilo mogoče videti niti v njegovem izvornem starodavnem jeziku, morda z izjemo steklenih polic nekaterih muzejev, ter redkih privatnih zbirk premožnih zbirateljev.

Ta druga izdaja v Angleškem jeziku vsebuje Sanskrit v lepo oblikovani pisavi devanagari, vsak verz pa je opremljen z transliteracijo v latinici, prevodom vsake posamezne besede, prevodom celotnega verza, ter na kraju še komentar, ki omogoča pravilno razumevanje izvornega sporočila tega starodavnega Vedskega spisa.

PRVO POGLAVJE

 

 Vidurova vprašanja

 Vidura sprašuje Maitreyo Ṛṣija 

 Dhṛtarāṣṭra v palači Pāṇḍav podtakne ogenj

 Yudhiṣṭhiro z goljufanjem porazijo pri kockanju

 Vidurovi politični nasveti

 Duryodhana ozmerja Viduro

 Vidura na romanju

 Yādave se v besu pobijejo med seboj

 Vidura sreča Uddhavo

 Vidura poizveduje od Uddhave

 Kako se je Akrūra vrgel na Kṛṣṇove stopinje

 Kako je Arjuna zadovoljil Gospoda Śivo

 Viduri je žal Dhṛtarāṣṭre

 Zakaj Kṛṣṇa ni pobil Kurujev

 Kṛṣṇa se pojavi zaradi Yādav

 

 DRUGO POGLAVJE

 

 Spomini na Kṛṣṇo

 Uddhava v otroštvu

 Uddhava doživi zanosne telesne spremembe

 Sonce sveta je zašlo 

 Yādave niso mogli prepoznati Kṛṣṇe kot Vsevišnjega

 Kṛṣṇovo telo je okras vsega okrasja

 Trpljenje gopīj ob Kṛṣṇovem odhodu

 Viduro boli srce zaradi Kṛṣṇovih dejanj

 Śiśupāla se zlije s Kṛṣṇovim telesom

 Kṛṣṇa Pūtani dodeli položaj Svoje matere

 Vasudeva odnese Kṛṣṇo v hišo mahārāje Nande

 Mali Kṛṣṇa je videti kot levji mladič

 Kṛṣṇa uživa v plesu rāsa

 

 TRETJE POGLAVJE

 

 Gospodove zabave zunaj Vṛndāvane

 Kṛṣṇa in Balarāma ubijeta Kaṁso

 Kṛṣṇa ugrabi Rukmiṇi 

 Kṛṣṇa se poroči z ugrabljenimi kraljičnami

 Kṛṣṇa prikaže moč Svojih bhakt

 Kṛṣṇa Zemljo reši velikega bremena

 Yādave se sprejo 

 Yudhiṣṭhira prireja žrtvovanja konj

 Kṛṣṇa uživa v zakonski ljubezni

 Yādave na romanju

 

 ČETRTO POGLAVJE

 

 Vidura pristopi k Maitreyi

 Yādave se po Kṛṣṇovi volji pobijejo

 Kṛṣṇove oči so rdečkaste kot vzhajajoče sonce

 Kṛṣṇa izkaže Uddhavi najvišjo milost

 Kṛṣṇa se rodi, čeprav je nerojen

 Čisti bhakte ne izkušajo materialnega trpljenja

 Nara-Nārāyaṇa še vedno v Himalaji

 Bhakte služijo vsej družbi

 Viduro ob Kṛṣṇovem odhodu prevzame velika žalost 

 Kṛṣṇa se umakne izpred oči posvetnega sveta

 Uddhava prispe v Badarikāśramo

 Zavistneži, ki so kot živali, ne morejo spoznati Kṛṣṇe

 

 PETO POGLAVJE

 

 Vidurovi pogovori z Maitreyo

 Vidura zadovoljen v transcendenci

 Vzvišene človekoljubne duše

 Neodvisni Gospod je brez želja

 Omikani ljudje se morajo roditi dvakrat

 Pogovori o Kṛṣṇi prinašajo nektarsko zadovoljstvo

 Pogovori o Kṛṣṇi so edino zdravilo

 Materialiste pomilujejo celo tisti, ki so sami vredni pomilovanja

 Najboljša dobrodelnost za vse človeštvo

 Vidura je bil nekoč kralj Yamarāja

 Gospod iz usmiljenja prebudi spečo energijo 

 Vir bodočih podob

 Glavna značilnost lažnega jaza je brezbožnost 

 Polbogovi nadzirajo snovne elemente

 V senci Kṛṣṇovih lotosovih stopal

 Brahmā, Viṣṇu in Maheśvara

 Kraljestvo vsega zadovoljstva

 Nedarovana hrana je le kup greha

 Živa bitja zapletena v pojavni svet

 

 ŠESTO POGLAVJE

 

 Stvarjenje vesoljnega telesa

 Vsevišnji Gospod vstopi v triindvajset prvin//elementov

 Nastanek velikanskega vesoljnega telesa

 Celotno stvarstvo počiva v Viṣṇuju

 Polbogovi zgradijo vesolje

 Vesoljno telo dobi usta 

 Vesoljno telo dobi oči

 Vesoljno telo dobi ušesa

 Vesoljno telo dobi kožo

 Vesoljno telo dobi roke in noge

 Vesoljno telo dobi srce

 Vesoljna podoba in lažni jaz

 Iz vesoljne podobe se ločijo planeti

 Nastanek vedske modrosti

 Iz Viṣṇujevih nog se pojavi služenje

 Nastanek družbenih razredov

 Slavljenje Kṛṣṇe s čistimi besedami

 Kṛṣṇova slepilna energija

 Izkazovanje spoštovanja Kṛṣṇi je znak zdravega razuma 

 

 SEDMO POGLAVJE

 

 Vidurova nadaljnja vprašanja

 Kṛṣṇa, Gospodar vseh energij

 Čista duša je čista zavest

 Maitreyo spodbudi Vidurova vedoželjnost

 Zbeganost neubogljivih živih bitij

 Konec neštetih tegob

 Največji neumneži živijo veselo 

 Vidurova vprašanja

 Protislovja brezbožnežev

 Duhovni učitelji so ljubeznivi do ubogih

 Brezmadežni Gospodovi bhakte

 Ṛṣi Maitreya je nesmrten 

 

 OSMO POGLAVJE

 

 Brahmā se pojavi iz Garbhodakaśāyī Viṣṇuja

 Knjiga Bhāgavatam in bhakta bhāgavata

 Veliki modreci potujejo z Gangesom

 Brhamanska moč odpuščanja

 Subtilni predmet stvarjenja

 Gospod Brahmā se rodi iz lotosa

 Kolo večnega časa v Viṣṇujevi roki 

 Brahmā si pridobi potrebno znanje

 Gospod pokaže Svoja lotosova stopala

 Viṣṇu je neodvisno drevo, ki je samo svoj izvor

 Brahmā si zaželi ustvarjati

 

 DEVETO POGLAVJE

 

 Brahmā moli za ustvarjalno moč

 Brahmā se rodi iz lotosovega cveta

 Tisti, ki zanemarjajo Gospodov osebno podobo

 Zbeganost pogojenih duš 

 Bhakte vidijo z ušesi

 Pobožna dela niso nikoli zaman

 Drevo pojavnega sveta

 Brahmā prosi Gospoda za zaščito

 Gospod bhaktam razodene znanje v srcu

 Duhovni pogled na svet nas reši vsakršne zaslepljenosti

 Gospod je zadovoljen z Brahmovimi molitvami

 Gospod je vsakomur najdražji

 

 DESETO POGLAVJE

 

 Stopnje stvarjenja

 Brahmova askeza

 Stvarjenje štirinajstih planetnih sistemov

 Nespremenljiv in brezmejen večni čas 

 Devet vrst stvarjenja

 Stvarjenje ljudi

 Stvarjenje polbogov

 

 ENAJSTO POGLAVJE

 

 Računanje časa od atoma naprej

 Najosnovnejši delec je atom

 Delitev grobega časa

 Človekova življenjska doba

 Sonce poživlja vsa živa bitja

 Trajanje štirih dob

 Manujeva življenjska doba

 Brahmova noč

 Obseg materialnega sveta

 

 DVANAJSTO POGLAVJE

 

 Stvarjenje Kumār in drugih

 Stvarjenje delovanja v nevednosti

 Stvarjenje štirih Kumār

 Stvarjenje Rudre

 Rudrovi sinovi in vnuki

 Nārada se rodi iz Brahmove preudarnosti

 Brahmo zamika lastna hči

 Brahmā se odreče telesu

 Nastanek štirih Ved 

 Brahmā vzpostavi varṇāśrama-dharmo

 Brahmā kot popolna podoba Absolutne Resnice

 Rojstvo Svāyambhuve Manuja 
 

 »Ta Bhāgavata Purāṇa sije kot sonce in je vzšla takoj po tem, ko se je Gospod Kṛṣṇa skupaj z vero, znanjem itn. vrnil v Svoje prebivališče. Razsvetlila bo ljudi, ki so izgubili vid zaradi goste teme nevednosti v dobi kali.« (Śrīmad-Bhāgavatam, 1.3.43)

Brezčasna modrost Indije je zapisana v Vedah, starodavnih sanskrtskih besedilih, ki obsegajo vsa področja človeškega znanja. Izvorno so se prenašale z ustnim izročilom, dokler jih ni pred pet tisoč leti prvič zapisal božanski pisec Ved Śrīla Vyāsadeva, ki je pozneje njihovo bistvo povzel še v obliki izrekov, znanih pod imenom Vedānta-sūtra. Śrīmad-Bhāgavatam (Bhāgavata Purāṇa) je Vyāsadevov komentar k lastni Vedānta-sūtri, ki ga je v duhovni zrelosti spisal pod vodstvom svojega duhovnega učitelja Nārade Munija. Ta »dozoreli sad vedske književnosti« je tako najpopolnejši in najverodostojnejši zapis vedske modrosti.

Ko je Vyāsa napisal Bhāgavatam, ga je povzel svojemu sinu, modrecu Śukadevi Gosvāmīju, ki ga je na zborovanju učenih svetnikov na obali Gangesa pri Hastināpuri (današnjem Delhiju) nato v celoti podal mahārāji Parīkṣitu, svetovnemu vladarju

in velikemu rājarṣiju (svetemu kralju). Ta se je, potem ko je izvedel, da bo v enem tednu umrl, odrekel kraljestvu in se umaknil na obalo Gangesa, da bi se tam postil do smrti in poiskal duhovno razsvetljenje. Bhāgavatam se tako začenja s premišljenimi vprašanji, ki jih je cesar Parīkṣit zastavil Śukadevi Gosvāmīju: »Ker si duhovni učitelj velikih svetnikov in bhakt, te prosim, da mi razodeneš pot popolnosti za vse ljudi, še posebej za tiste, ki so tik pred smrtjo. Prosim, podrobno mi pojasni, kaj naj poslušamo in opevamo, česa naj se spominjamo in koga naj častimo, pa tudi česa naj ne počnemo.

Śukadeva Gosvāmī je na to in še na številna druga vprašanja mahārāje Parīkṣita v zvezi z najrazličnejšimi temami, ki so obsegale vse od narave jaza pa do izvora vesolja, neprekinjeno odgovarjal celih sedem dni do kraljeve smrti, zbrani modreci pa so ga ves čas poslušali z napeto pozornostjo. Učeni Sūta Gosvāmī, ki je tudi bil na zborovanju, kjer je Śukadeva Gosvāmī prvič izgovoril Śrīmad-Bhāgavatam, je pozneje vse, kar je slišal, ponovil še pred modreci, zbranimi v gozdu Naimiṣāraṇyi. Tam so se sestali, da bi v skrbi za duhovni blagor človeštva priredili dolg niz žrtvovanj in tako izničili škodljiv vpliv prihajajoče dobe kali. Sūta Gosvāmī je na njihovo prošnjo, naj spregovori o samem bistvu vedske modrosti, na pamet ponovil vseh osemnajst tisoč verzov Śrīmad-Bhāgavatama, kot jih je Śukadeva Gosvāmī povedal mahārāji Parīkṣitu.

 Bralec Śrīmad-Bhāgavatama sledi pripovedi Sūte Gosvāmīja o vprašanjih mahārāje Parīkṣita in odgovorih Śukadeve Gosvāmīja. Sūta Gosvāmī vmes tudi neposredno odgovarja Śaunaki Ṛṣiju, predstavniku modrecev v Naimiṣāraṇyi. Tako hkrati spremljamo dva pogovora – enega med mahārājo Parīkṣitom in Śukadevo Gosvāmījem na bregu Gangesa ter drugega v Naimiṣāraṇyi, kjer Sūta Gosvāmī govori v gozdu zbranim modrecem pod vodstvom Śaunake Ṛṣija. Ob tem Śukadeva Gosvāmī svoje napotke kralju Parīkṣitu pogosto prepleta še z zgodovinskimi zgodbami ter poroča o dolgih filozofskih razpravah vzvišenih duš, kot sta Nārada Muni in Vasudeva. Bralec, ki razume zgodovino Bhāgavatama, bo zlahka sledil prepletu dvogovorov in dogodkov iz različnih virov. Ker sta v Śrīmad-Bhāgavatamu filozofija in modrost pomembnejši od časovnega zaporedja dogodkov, zadošča, da se osredotočimo le na vsebino, pa bomo v celoti spoznali njegovo globoko sporočilo.

Prevajalci angleške izdaje Bhāgavatam  primerjajo s sladkorčkom, ki je na vseh koncih enako sladek in okusen. Da bi okusili sladkost Bhāgavatama, lahko torej začnemo brati kateri koli spev, po takšnem poskusnem prebiranju, pa resnim bralcem svetujemo, da se vrnejo k prvemu spevu in potem po vrstnem redu preberejo cel delo, poglavje za poglavjem.

Ta izdaja Bhāgavatama z izčrpnim komentarjem je prvi slovenski prevod tega pomembnega besedila in hkrati prvi, ki je dostopen slovenskim bralcem. Prvih deset spevov je sad znanstvenega in vdanega prizadevanja Njegove božanske milosti A. C. Bhaktivedante Swamija Prabhupāde, ustanovnega ācārye Mednarodne skupnosti za zavest Krišne ter najuglednejšega učitelja indijske verske in filozofske misli na svetu. Śrīla Prabhupāda je s prepletom dovršenega znanja sanskrta, tesne povezanosti z vedsko kulturo in mislijo pa tudi poznavanjem sodobnega načina življenja Zahodu prinesel veličastno izdajo tega pomembnega klasičnega dela. Potem ko je leta 1977 zapustil ta svet, sta zahtevno nalogo prevajanja in pisanja pojasnil nadaljevala njegova učenca Hridayananda dāsa Goswami in Gopīparāṇadhana dāsa.

Bralci bodo to delo cenili iz več razlogov. Tisti, ki jih zanimajo klasične korenine indijske civilizacije, bodo v njem našli številne podrobne podatke o vseh njenih vidikih. Študentom primerjalne filozofije in religije Bhāgavatam ponuja prodoren vpogled v  pomen brezdanje indijske duhovne zapuščine, sociologom in antropologom pa razkriva praktično delovanje miroljubne in znanstveno organizirane vedske kulture, ki je vse institucije povezovala na podlagi visoko razvitega duhovnega svetovnega nazora. Študenti književnosti bodo v njem odkrili mojstrovino veličastne poezije, študentom psihologije pa bo prinesel pomemben uvid v naravo zavesti, človeško vedênje in filozofsko preučevanje identitete. Tistim pa, ki si želijo duhovnega razumevanja, bo Bhāgavatam nudil preprosto in praktično pomoč na poti k najvišjemu samospoznanju in spoznanju Absolutne Resnice. Celotno delo, ki je v več zvezkih izšlo pri založbi Bhaktivendanta Book Trust, bo vsekakor še dolgo zavzemalo pomembno mesto v intelektualnem, kulturnem in duhovnem življenju sodobnega človeka.

Založniki


Pomen mantre Hare KrišnaOglejte si videospot razlage pomena maha mantre Hare Krišna in tudi praktične napotke kako najučinkoviteje...

Članek si je ogledalo 1579 obiskovalcev.
Kontakt imate komentar ali vprašanje na katerega niste dobili odgovora? Video vsebine Video posnetki prireditev in festivalov v skupnosti. našli pa boste tudi kakšen bombonček iz zgodovine gibanja. Zadnji vnosi Za boljšo preglednost so članki in novice razporejeni po datumu vnosa.
Kje nas najdete Nas želite obiskati, pa ne veste kako do nas? Srečanja organiziramo po več mestih v Sloveniji. Pogosta vprašanje Odgovori na pogosta vprašanja, ki jih imajo ljudje o Skupnosti za zavest Krišne. Vajšnavski koledar Ne zamudite nobenega festivala!
Copyright (c) 2008 - 2022 Skupnost za zavest Krišne, Žibertova 27, 1000 Ljubljana | Splošni pogoji uporabe | Na vrh
Produkcija in tehnična izvedba: ineonova d.o.o.