sreda, 25. februar 2009

Sonce – planet in osebnost

Prvi med močnimi polbogovi je Surja. Ime mu je tudi Vivasvan. Njegovo poreklo je zelo vzvišeno. Vsevišnja Božanska Osebnost je neposredni izvor Brahme, prvoustvarjenega živega bitja v univerzumu. Iz Brahmovega uma je bil manifestiran Mariči, njegov sin pa je bil Kašjapa Muni. Kašjapa Muni in Aditi sta oče in mati Vivasvana. Ta je postal kralj planeta Sonce. Ima še druga imena, kot so Vairaja, Martanada in Hiranjagarba. V Vedah ga imenujejo tudi Aditja, kar pomeni 'neuničljiv' ali 'neomajen'.

            Sonce se nahaja v sredini univerzumna. Celoten univerzum si lahko zamislimo, da je sestavljen iz zgornje in spodnje polovice. Kot da bi na pol prerezali pomarančo. Prostor me spodnjo zemeljsko in zgornjo nebeško polovico zavzema Sonce. Tako ima stik z zgornjimi, srednjimi in spodnjimi planetarnimi sistemi. Samo zaradi njegove prisotnosti lahko razumemo položaj višjih, zemeljskih in nižjih planetnih sistemov in tako ločimo področja čutnega uživanja, duhovnemu življenju namenjenega področja in peklenska oz. podzemeljska področja.

            Sonce je razlog za razdelitev štirih nebesnih smeri. Ni prim miru, giblje se ciklično tako, kot ostali planeti, v skladu z zahtevami Vsevišnje Božanske Osebnosti. Je kralj vseh nebesnih teles, ki izžarevajo toploto in določa dolžino dneva. Severno od ekvatorja se giblje podnevi počasi in ponoči zelo hitro, tako da podaljšuje dan in skrajšuje noč. Ko gre skozi znak Ovna, sta dolžini dneva in noči enaki. Ko nadaljuje pot preko Bika, se dan podaljšuje vse do Raka. Potem pa se dolžina dneva postopoma skrajšuje za pol ure na mesec, dokler se znova ne izenači z dolžino noči v Tehtnici. Od tu naprej se dan še naprej skrajšuje vse do Kozoroga, potem pa znova podaljšuje do enakonočja v Ovnu.

Področja gibanja Sonca je v Vedah poimenovano Manašotara. Gre za podolgovato gorovje krožne oblike, vidno na višjih nivojih zavesti. Z običajne človeške perspektive ni vidno. Na tej gori so domovanja štirih vodilnih polbogov. Na vzhodnem delu živi Indra, kralj polbogov, na jugu Jamaradža, polbog smrti, na zahodu Varuna, ki je zadolžen za vodovja, in na severu Čandra, polbog Lune. Na teh točkah so sončni vzhod, zenit, zahod in polnoč. Te točke vključujejo vsa živa bitja v različne dnevne dejavnosti, istočasno pa jih pripravijo do prenehanja opravljanja aktivnosti. Ko vidijo ljudje na eno strani sončni vzhod, vidijo na drugi strani njegov zahod.

            Sonce je življenje in duša vseh živih bitij v univerzumu. S svojim sevanjem greje celoten univerzum in s tem vzdržuje red v univerzumu. Vsa živa bitja, vključno s polbogovi, ljudmi, živalmi, pticami, insekti, plazilci, žuželkami in rastlinami so odvisna od njegove toplote in svetlobe. Zato je sonce vredno vsega spoštovanja. Boga Sonca obožujemo z Gajatri-mantro.

            Le zaradi Sončeve svetlobe lahko vsa živa bitja tudi vidijo okoli sebe, zato je eno izmed njegovih imen tudi drig-išvara- za vid zadolženo božanstvo.

            Vedsko Sonce potuje po univerzumu v čudoviti kočiji, ki ima le eno kolo, vanjo pa je vpreženih sedem konjev. Višnu Purana nas obvešča, da so konji imenovani po sedmih vedskih verznih metrih: Gajatri, Bhirati, Ušnik, Džagati, Trištup, Anuštup in Pankti. Kolo kočije se imenuje Samvatsara. Na njem je zasnovana kala-čakra ali kolo časa. Dvanajst mescev je dvanajst oper kolesa, šest sezon je šest delov okvirja kolesa, tri štirimesečja pa so njegovo tridelno središče. Ena stran osi kočije je pritrjena na goro Sumeru, samo kolo pa se giblje po gori Manašotara. Tako kočija ves čas kroži okrog središča univerzuma. Os je pritrjena na spono iz energije vetra na zvezdo Severnico. Kočija je dolga 3.600.000 jodžanov (1 jodžan je vedska enota za dolžino, znaša okoli 13 kilometrov) in široka četrtino tega, torej 900.000 jodžanov. S kočijo, ki ves čas nosi boga Sonca, upravlja Arunadeva. Sedi na njenem sprednjem koncu, vendar gleda nazaj, tako da ves čas vidi boga Sonca s svoje leve strani.

            Na kočiji, pred bogom Sonca, je prisotnih 60.000 svetih oseb. To so Valikilije. Veliki so kot palec na roki. Ves čas vožnje izgovarjajo Soncu v slavo vzvišene molitve. Štirinajst drugih modrecev, Gandharve, Apsare, Nage, Jakše, Rakšase in polbogovi so razdeljeni v skupine. Vsak mesec privzamejo druga imena in neprestano obožujejo Vsevišnjega Gospoda preko polboga Sonca, ki ima mnogo imen. Gandharve mu pojejo, Apsare plešejo pred kočijo, Nišačare spremljajo kočijo, Panage jo okrašujejo, Jakše pa varujejo. Sedem skupin štirinajstih modrecev pa določa primeren čas za redne snežne padavine, za vročino in dež po vsem univerzumu.

            Ko zvečer sonce zaide, njegova svetloba vstopi v ogenj. Ponoči svetloba ognja sveti daleč naokoli, podnevi svetloba ognja vstopi v Sonce, ki tako žge še močneje. Sonce deluje v človeškem telesu skozi Sušumna nadi (nadi- subtilni energetski kanal). Kot pravi Čandogja Upanišada: »Iz srca emanira sto in en energetski kanal. Eden od teh- sušumna- potka vse do vrh glave. Če oseba zapusti telo po tem kanalu, nadide smrt. Drugi kanali vodijo v razne smeri k ponovnim rojstvom.« Tudi jogijski proces nadzorovanja telesnih energij se imenuje Sušumna, pot osvoboditve. V Vedah je opisano, da mistiki potujejo preko Mlečne ceste po 'svetleči Sušumni', ki je snop žareče energije in prihaja od Sonca. Ta snop ni navadna svetloba. Ko takšni mistiki po žareči Sušumni prečkajo Mlečno cesto in dosežejo najvišji planet, Brahmaloko, gredo najprej na Višvanaro. To je planet polboga ognja, kjer se dokončno očistijo še zadnjih neželenih stvari in lahko potem nadaljujejo s svojo potjo navzgor, v krog Šišumare.

            Surja, Vivasvan, se je poročil s Samgjo in Čajo, hčerama Višvakarme, arhitekta polbogov. S Sangjo je imel tri otroke: Manuja Šradadevo ter dvojčka Jamaradžo (polbog smrti) in Jami (sveta reka Jamuna). S Čajo je imel prav tako tri otroke, Savarni manuja, Tapati in Sanaiščarno (Saturn). Polbog Sonca je imel še tretjo ženo po imenu Vadava (kobila), ki je rodila dva sina, dvojčka. Surja je zelo vroč in Samgji je bila njegova toplota nevzdržna. Zato je Čajo preoblekla vase in odšla v gozd, da bi izvajala strogosti. Surja je odkril Čajino preobleko in šel takoj iskat Samgjo, ki se je v gozdu skrivala v obliki kobile. Vseeno jo je v meditaciji prepoznal in tudi sam privzel obliko konja. Kot rezultat njunega druženja sta se rodila dvojčka Ašvini. Ko je Surja Samagjo pripeljal nazaj iz gozda, je ta zaradi njegove vročine poiskala pomoč pri svojem očetu Višvakarmi. Poskušal j zmanjšati sijaj Sonca, vendar je lahko odvzel le droben delec. Iz te energije so nastali Višnujev disk, Šivov trizob, Kuverova pušpaka-vimana in Kartikejevo šakti orožje.

            Pravi vzrok kozmične manifestacije je Narajana. Ko so mu velike svete osebe, ki se v popolnosti zavedajo znanja Ved, ponudile molitve, je sestopil v ta materialni svet v obliki Sonca, da bi nudil dobrobit vsem planetom prečistil plodonosne dejavnosti. Razdelil se je v dvanajst delov in ustvaril letne čase, začenši s pomladjo. Tako je ustvaril tudi lastnosti letnih časov, kot so vročina, mraz in podobno. Ljudje v splošnem obožujejo Vsevišnjega Gospoda Narajano, ki je zavzel položaj boga Sonca. To oboževanje izvajajo v skladu z ritualističnimi ceremonijami, kot so agnihotra in druga višja in nižja plodonosna dela, ravno tako pa tudi s procesom mistične joge; tako zlahka dosežejo končni cilj življenja.

            Bog Sonca, ki je Narajana ali Višnu, duša vseh svetov, se nahaja v območju med spodnjo in zgornjo polovico univerzuma. Med prečkanjem dvanajstih mescev na kolesu časa pride v stik z dvanajstimi zodiakalnimi znaki in v skladu z njimi privzame različna imena. Skupek teh dvanajstih mescev se imenuje samvatsara ali celo leto. Po luninem računu tvorita dve štirinajstdnevji en mesec. Po zvezdnih računih pa je en mesec dva in četrt zvezdne konstelacije. Ko potuje Sonce dva mesca, mine ena sezona, ki je del letnega telesa. Čas, ki ga Sonce porabi za pot preko polovice svoje krožne poti, je ajana ali perioda gibanja. Ena za sever in ena za jug. Sonce ima tri hitrosti- hitro, počasno in srednjo.

            Čeprav je Sonce izredno vzvišen planet, je astrološko neugoden, ker sežge vse ugodne vplive planetov, ki mu pridejo preblizu. Vede pravijo, da je Sonce osnova vsega življenja, kar obstaja, tako nepremičnega kot premičnega. Z drugimi besedami, nič v tem svetu ne more obstajati brez Sonca, ker daje stvarem energijo in jih vzdržuje. Ravno tako pa je Sonce kot osnova,, podpora vsega obstoječega. V smislu univerzuma celotna struktura temelji na Soncu. V političnem področju je osnova vsega kralj, predsednik, minister ali drugi veljaki, zato kakršna koli astrološka analiza teh področij temelji na stanju Sonca. Podobno je na družinskem področju oče kot duša družine, njen glavni član, njen izvor, podpora in zaščitnik. Oče vzdržuje in nadzoruje družino tako, kot Sonce vzdržuje in nadzoruje planete. Zato je Sonce v horoskopu osebe povezano z očetom. Je duša (atma) Kala-puruše, kozmične oblike. Oseba z močnim soncem v horoskopu je odrasla v smislu odgovornosti duhovne poti.

            Ker ima Sonce kraljevsko poreklo, predstavlja politično moč. Tako zagotavlja močno Sonce v horoskopu visok družbeni položaj in napredovanje ter finančni prihod s strani vladnih avtoritet.

            Sonce je bakrene polti. V primeru, da je Sonce gospodar ascendenta in istočasno v ascendentu brez kakršnih koli drugih vplivov, ima oseba bakreno polt. Če pa je na takšno Sonce npr. vpliv rjavkastih planetov, kot sta Jupiter ali Luna, bo polt osebe rjavkasto rdeča in malo temnejša. Če pa je tu še aspekt temnega Saturna, bo polt temno rjava. Sonce je moškega spola, tako daje močan vpliv Sonca na ascendent osebo, ki bo imela izrazito moško naravo. Ravno tako vpliv Sonca na peto hišo nakazuje na moške potomce, njegov vpliv na tretjo in enajsto hišo pa na mlajše in starejše brate moškega spola.

            Od elementov je Sonce zadolženo za ogenj in njegova moč v horoskopu daje osebi sijaj telesa. Sonce je kšatrija in je v guni vrline, tako, da je zaščitnik svojih podrejenih. Njegove oči so barve medu, telo ima oglato, njegove navade so čiste. Je žolčen, inteligenten, po naravi moški, po glavi ni močno poraščen. Sonce je zadolženo za kosti v telesu. Prestavlja pa tudi seno oko in srce. Zastopa luč-ne samo kot svetlobo, ampak tudi kot pokazatelja izobrazbe in znanja. Sonce ni niti otrok niti mladostnik- predstavlja začetek starosti, 50 let.

            Sonce je v svojem najvišjem položaju v Ovnu, v točki, pripadajoči v zvezdi Ašvini, ki ji vlada pokazatelj osvoboditve- Ketu. Oven drugače pripada Marsu in je grešno tako okolje, vendar Sonce na tem delu ne pride pod vpliv grešnega Marsa. Surja sveti na vse, dobro in slabo. Njegov sij je tako močan, da lahko prečisti tudi najbolj umazana mesta.


Prejšnji članekJe res Bog kriv da trpimo?Naslednji članekGovorica telesa
spletno zoom Nedeljsko srečanje - 10. 1. 2021 ob 16.30 uri - VABLJENIKer želimo z nedeljskimi srečanji kljub omejitvam in okoliščinam nadaljevati, bodo srečanja v prihodnje...

Članek si je ogledalo 10128 obiskovalcev.
Kontakt imate komentar ali vprašanje na katerega niste dobili odgovora? Video vsebine Video posnetki prireditev in festivalov v skupnosti. našli pa boste tudi kakšen bombonček iz zgodovine gibanja. Zadnji vnosi Za boljšo preglednost so članki in novice razporejeni po datumu vnosa.
Kje nas najdete Nas želite obiskati, pa ne veste kako do nas? Srečanja organiziramo po več mestih v Sloveniji. Pogosta vprašanje Odgovori na pogosta vprašanja, ki jih imajo ljudje o Skupnosti za zavest Krišne. Vajšnavski koledar Ne zamudite nobenega festivala!
Copyright (c) 2008 - 2021 Skupnost za zavest Krišne, Žibertova 27, 1000 Ljubljana | Splošni pogoji uporabe | Na vrh
Produkcija in tehnična izvedba: ineonova d.o.o.