Domov | Kaj je Bhagavad-gita | Vsebina
 
 
PRVO POGLAVJE
Opis vojska na Kurukšetri
Nasprotujoči si vojski sta postrojeni na bojišču, ko veliki bojevnik Ardžuna uzre v njunih vrstah bližnje sorodnike ter svoje učitelje in prijatelje, pripravljene, da se spopadejo in žrtvujejo življenja. Preplavljen z žalostjo in usmiljenjem izgubi vso moč, se zmede in se ni več pripravljen bojevati.
 
DRUGO POGLAVJE
Povzetek Gite
Ardžuna sprejme Gospoda Krišno za duhovnega učitelja in Krišna ga začne poučevati. Pojasni mu bistveno razliko med začasnim materialnim telesom in večno duhovno dušo ter spregovori tudi o preseljevanju duše, naravi nesebičnega služenja Vsevišnjemu in značilnostih človeka, ki je dosegel samospoznanje.
 
TRETJE POGLAVJE
Karma joga
V materialnem svetu mora vsakdo delovati. Naše delovanje nas bodisi veže na materialni svet ali pa osvobaja iz njega. Če delujemo v zadovoljstvo Vsevišnjega, brez sebičnih motivov, se lahko dvignemo nad zakon karme (zakon o delovanju in njegovih posledicah) ter si pridobimo transcendentalno znanje o duši in Vsevišnjem.
 
ČETRTO POGLAVJE
Transcendentalno znanje
Transcendentalno znanje — duhovno znanje o duši, Bogu in odnosu med njima — hkrati očiščuje in osvobaja. To znanje je sad karma joge, nesebičnega delovanja za Gospoda. Gospod opisuje zgodovino Gite in govori o vzrokih za Svoj prihod v materialni svet. Pojasni tudi, kako pomembno je poiskati zavetje guruja, samospoznanega duhovnega učitelja.
 
PETO POGLAVJE
Karma joga — delovanje za Krišno
Moder človek navidez deluje kakor vsi drugi, v sebi pa se odpoveduje sadovom svojega delovanja. Ker se v ognju transcendentalnega znanja očisti, doseže mir, nenavezanost, potrpežljivost in blaženost ter razvije duhovni vid.
 
ŠESTO POGLAVJE
Dhjana joga
Aštanga joga je mehanična metoda meditacije, s katero je mogoče obvladati um in čute ter se osredotočiti na Naddušo ali Paramatmo (Gospoda v srcu). Najvišja stopnja te meditacije je samadhi, popolno zavedanje Vsevišnjega.
 
SEDMO POGLAVJE
Znanje o Absolutu
Gospod Krišna je Vrhovna Resnica, najvišji vzrok in vzdrževalec vsega materialnega in duhovnega. Vzvišene duše se Mu z ljubeznijo predajo, pozornost brezbožnežev pa pritegnejo drugi predmeti čaščenja.
 
OSMO POGLAVJE
Kako doseči Vsevišnjega
Kdor se z vdanostjo spominja Gospoda Krišne vse življenje in še zlasti ob smrti, lahko doseže Njegovo najvišje prebivališče, ki je onkraj materialnega sveta.
 
DEVETO POGLAVJE
Najzaupnejše znanje
Gospod Krišna je Vrhovni Bog in najvišji predmet čaščenja. Vsaka duša je prek vdanega služenja (bhakti) večno povezana z Njim. Kdor obudi svojo čisto vdanost Krišni, se vrne k Njemu v duhovno kraljestvo.
 
DESETO POGLAVJE
Veličastje Absoluta
Tako v materialnem kot v duhovnem svetu so vsi čudežni pojavi, iz katerih izžarevajo moč, lepota, veličina in vzvišenost, zgolj delno razodetje Krišnovih božanskih energij in Njegovega veličastja. Ker je Krišna vzrok vseh vzrokov ter opora in bistvo vsega, je najvišji predmet čaščenja vseh živih bitij.
 
ENAJSTO POGLAVJE
Kozmično telo
Gospod Krišna podari Ardžuni božanski vid in mu razodene Svoje veličastno, brezmejno kozmično telo. Tako neizpodbitno dokaže Svojo božanskost. Zatem pojasni, da je Njegova prečudovita človeška podoba izvorna podoba Boga in da jo lahko vidi le tisti, ki Mu služi s čisto vdanostjo.
 
DVANAJSTO POGLAVJE
Vdano služenje
Bhakti joga, čisto vdano služenje Gospodu Krišni, je najbolj vzvišena in najprimernejša metoda za dosego najvišjega duhovnega cilja, čiste ljubezni do Krišne. Kdor stopa po tej poti, razvije božanske lastnosti.
 
TRINAJSTO POGLAVJE
Narava, uživalec in zavest
Kdor pozna razliko med telesom, dušo in Naddušo, ki je nad njima, se osvobodi iz materialnega sveta.
 
ŠTIRINAJSTO POGLAVJE
Tri gune materialne narave
Vse utelešene duše so pod nadzorom treh gun materialne narave: vrline, strasti in nevednosti. Gospod Krišna pojasnjuje, kaj te gune so, kako vplivajo na nas in kako se je mogoče dvigniti nadnje, ter opisuje značilnosti tistega, ki je dosegel to transcendentalno raven.
 
PETNAJSTO POGLAVJE
Purušotama joga
Glavni namen vedskega znanja je, da nas osvobodi zapletenosti v materialni svet in nam omogoči razumeti, da je Gospod Krišna Vsevišnja Božanska Osebnost. Kdor spozna, da je Krišna vrhovna osebnost, se Mu preda in Mu začne vdano služiti.
 
ŠESTNAJSTO POGLAVJE
Božanska in demonska narava
Ljudje z demonskimi lastnostmi, ki živijo svojevoljno in ne upoštevajo pravil iz svetih spisov, se rodijo v nižjih življenjskih oblikah in so zmeraj bolj navezani na materialni svet. Ljudje z božanskimi odlikami, ki živijo, kakor narekujejo sveti spisi, pa postopoma dosežejo duhovno popolnost.
 
SEDEMNAJSTO POGLAVJE
Vrste vere
Obstajajo tri vrste vere, ki se porajajo vsaka iz ene od gun materialne narave. Delovanje tistega, čigar vera je v strasti ali nevednosti, obrodi le začasne, materialne sadove, kdor deluje v vrlini, v skladu z navodili svetih spisov, pa si očisti srce, razvije neomajno vero v Gospoda Krišno in Mu postane vdan.
 

OSEMNAJSTO POGLAVJE
Zaključek — popolnost kot sad odpovedovanja

Krišna pojasni pomen odpovedovanja in učinek gun materialne narave na človekovo zavest in delovanje. Spregovori o spoznanju Brahmana in veličini Bhagavad-gite ter poda njen končni sklep: najvišja pot religije je absolutna, brezpogojna, ljubeča predanost Gospodu Krišni, ki človeka osvobodi vseh grehov, ga popolnoma razsvetli in mu omogoči, da se vrne v Krišnovo večno, duhovno prebivališče.
Krišna in Arjuna
Slikovno gradivo je last NE Bhaktivedanta Book Trust in je avtorsko zaščiteno
Copyright (c) 2020 Skupnost za zavest Krišne | Produkcija: stadler.si