Domov | Kaj je Bhagavad-gita | Predgovor
 
 
Bhagavad-gito, kakršna je sem sprva napisal v obliki, v kakršni je pred vami zdaj. Ko je bila knjiga izdana prvič, je bil izvorni rokopis žal okrnjen na manj kot 400 strani. Knjiga ni imela ilustracij in večina verzov je bila brez razlage. V svojih drugih knjigah — Šrimad-Bhagavatamu, Šri Išopanišadu itd. — zmeraj najprej podam izvirni sanskrtski verz, ta je zatem prečrkovan v latinico, sledijo prevodi posameznih sanskrtskih besed, nato prevod verza in nazadnje komentar. Knjiga je tako zelo avtentična in znanstvena, pomen verzov pa jasno razviden. Pri prvi izdaji sem zato zelo nerad skrajšal izvorni rokopis. Pozneje, ko se je povpraševanje po Bhagavad-giti, kakršna je znatno povečalo, pa so me mnogi učenjaki in bhakte zaprosili, naj knjigo predstavim v njeni izvorni obliki. S to izdajo bralcem predstavljam prvotni rokopis te velike knjige znanja z razlago, kakršno podaja nasledstvo duhovnih učiteljev (parampara), da bi tako utrdil temelje gibanja za zavest Krišne in mu pomagal pri nadaljnjem razvoju.

Gibanje za zavest Krišne je verodostojno, zgodovinsko utemeljeno, naravno in transcendentalno, saj ima za osnovo Bhagavad-gito, kakršna je. Postopoma se uveljavlja kot najbolj priljubljeno gibanje na svetu, še zlasti med mladimi. Zanimanje zanj pa raste tudi med starejšimi. V veliko spodbudo nam je, da očetje in dedi mojih učencev postajajo dosmrtni člani naše velike skupnosti, Mednarodne skupnosti za zavest Krišne. V Los Angelesu so me pogosto obiskovali očetje in matere, ki so mi prišli izrazit hvaležnost, ker po vsem svetu širim gibanje za zavest Krišne. Nekateri od njih so dejali, da ima Amerika veliko srečo, ker sem gibanje osnoval v tej državi. Vendar pa je pravi oče tega gibanja sam Gospod Krišna. Začetki gibanja segajo v davno preteklost, v človeško družbo pa prihaja po nasledstvu duhovnih učiteljev. Če naj bi imel pri tem kakršno koli zaslugo, je ne gre pripisati meni, temveč mojemu večnemu duhovnemu učitelju, njegovi božanski milosti Om Višnupadi Paramahamsi Parivradžakačarji Aštotara-šata Šri Šrimad Bhaktisidhanti Sarasvatiju Gosvamiju Maharadži Prabhupadi. Moja zasluga bi bila lahko le, da sem poskusil predstaviti Bhagavad-gito takšno, kakršna je brez vsakršnih sprememb. Pred to izdajo je Bhagavad-gita izhajala v angleščini večinoma zaradi osebnih ambicij avtorjev. Mi pa poskušamo v Bhagavad-giti, kakršna je seznaniti bralce s poslanstvom Vsevišnje Božanske Osebnosti, Krišne. Naš namen je predstaviti Krišnovo željo, ne pa željo kakega posvetnega umovalca, kakršni so politiki, filozofi in znanstveniki, kajti taki ljudje kljub vsemu drugemu znanju vedo le malo o Krišni. Ko Krišna pravi man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam namaskuru itn., mi ne trdimo, da se Krišna razlikuje od Svoje duše, kar zatrjujejo nekateri tako imenovani učenjaki. Krišna je absoluten in se zato ne razlikuje od Svojega imena, telesa, lastnosti, zabav itd. Da bi lahko razumeli absolutni položaj Gospoda Krišne, moramo postati Krišnovi bhakte, povezani z nasledstvom duhovnih učiteljev. Tako imenovani učenjaki, politiki, filozofi in svamiji, ki nimajo popolnega znanja o Krišni, poskušajo s svojimi komentarji izgnati Krišno iz Bhagavad-gite oziroma Ga izničiti. Taki neverodostojni komentarji k Bhagavad-giti so znani kot Majavada-bhasja. Gospod Čajtanja nas je posvaril pred njihovimi avtorji in jasno dejal, da vsakdo, kdor poskuša razumeti Bhagavad-gito s stališča filozofije majavade, dela veliko napako. Tak zaveden človek se ne bo znašel na poti duhovnega napredka in se ne bo mogel vrniti domov, k Bogu.

Bhagavad-gito, kakršna je predstavljamo zgolj zato, da bi pogojenim dušam pokazali pot domov, k Bogu. Kadar pride Krišna na ta planet, kar se zgodi enkrat v Brahmovem dnevu oziroma vsakih 8 600 000 000 let, ima vselej isto poslanstvo. O njem govori Bhagavad-gita in doumeti bi ga morali takega, kakršno je, sicer je nesmiselno, da poskušamo razumeti Bhagavad-gito in njenega govornika, Gospoda Krišno. Gospod Krišna je prvič izgovoril Bhagavad-gito bogu Sonca pred nekaj več kot sto milijoni let. To dejstvo moramo sprejeti in na podlagi Krišnovih besed razumeti zgodovinski pomen Bhagavad-gite. Kdor razlaga Bhagavad-gito po svoje, ne upoštevajoč Krišnovo željo, je najbolj grešen. Da bi se zaščitili pred tem grehom, moramo iti po stopinjah Ardžune, prvega učenca Gospoda Krišne, in razumeti, da je Gospod Vsevišnja Božanska Osebnost. To pravilno razumevanje Bhagavad-gite lahko prinese korist celotni družbi, saj vsakomur omogoča doseči cilj življenja.

Gibanje za zavest Krišne je bistveno za človeško družbo, saj daje ljudem možnost, da dosežejo najvišjo popolnost. Kako lahko to storijo, je v celoti pojasnjeno v Bhagavad-giti. Žal pa posvetni umovalci zlorabljajo Bhagavad-gito, da bi uveljavili svoje demonske ideje in zavedli ljudi s poti pravilnega razumevanja preprostih življenjskih načel. Vsakdo bi moral poznati veličino Boga, Krišne, in naravni položaj živih bitij. Vsi bi se morali zavedati dejstva, da je živo bitje večno služabnik in da je vsakdo, kdor ne služi Krišni, primoran služiti iluziji v obliki treh gun materialne narave ter je večni ujetnik ponavljajočega se rojevanja in umiranja. To velja celo za dozdevno osvobojene majavadije. Znanje iz Bhagavad-gite predstavlja veliko znanost, ki bi jo moralo za lastno dobro poznati sleherno živo bitje.

V današnji dobi kali so ljudje večinoma očarani od Krišnove zunanje energije, zato jih slepi prepričanje, da jih bo materialno udobje osrečilo. Ne vedo, da je materialna ali zunanja energija zelo močna in da nas s svojimi strogimi zakoni vse trdno veže. Živo bitje je delec Gospoda, zato je njegovo naravno opravilo služenje Gospodu. Samo to ga lahko osreči. Pod vplivom iluzije ljudje na različne načine zadovoljujejo čute, vendar jim to nikoli ne bo prineslo sreče. Namesto da poskušajo zadovoljiti svoje čute, bi morali zadovoljiti čute Gospoda, kar je najvišja popolnost življenja. Gospod to želi in zahteva od nas. Vsi bi morali razumeti to ključno sporočilo Bhagavad-gite. Gibanje za zavest Krišne ga oznanja po vsem svetu, in ker ne izkrivljamo vsebine Bhagavad-gite, bi se moral vsakdo, kdor želi imeti korist od preučevanja te knjige, obrniti na nas. Pomagali mu bomo praktično razumeti Bhagavad-gito pod Gospodovim neposrednim vodstvom. Upamo, da bodo imeli ljudje od preučevanja Bhagavad-gite, kakršna je kar največjo korist, in četudi le eden med njimi postane Gospodov čisti bhakta, bo naš trud poplačan.

12. maj 1971
Sydney, Avstralija

A. C. Bhaktivedanta Swami
 
Uvod >>
Krišna in Arjuna
Slikovno gradivo je last NE Bhaktivedanta Book Trust in je avtorsko zaščiteno
Copyright (c) 2020 Skupnost za zavest Krišne | Produkcija: stadler.si