Domov | Kaj je Bhagavad-gita | Poslušajte Bhagavad-gito
 
Da bi slišali prvo poglavje Bhagavad-gite, morate imeti nameščen Flash.
 
Nasprotujoči si vojski sta postrojeni na bojišču, ko veliki bojevnik Ardžuna uzre v njunih vrstah bližnje sorodnike, svoje učitelje in prijatelje, pripravljene, da se spopadejo in žrtvujejo življenja. Preplavljen z žalostjo in usmiljenjem izgubi vso moč, se zmede in se ni več pripravljen bojevati.
 
Opis vojska na Kurukšetri
 

VERZ l
dhrtarastra uvaca
dharma-ksetre kuru-ksetre samaveta yuyutsavah
mamakah pandavas caiva kim akurvata sanjaya

Dhritaraštra je vprašal: O Sandžaja, kaj so storili moji in Pandujevi sinovi, potem ko so se željni boja zbrali na romarskem kraju Kurukšetri?

VERZ 2
sanjaya uvaca
drstva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada
acaryam upasangamya raja vacanam abravit

Sandžaja je rekel: O kralj, ko je kralj Durjodhana videl vojsko, ki so jo postrojili Pandujevi sinovi, je odšel k svojemu učitelju in spregovoril.

VERZ 3
pasyaitam pandu-putranam acarya mahatim camum
vyudham drupada-putrena tava sisyena dhimata

O učitelj moj, poglej veliko vojsko Pandujevih sinov, ki jo je vešče postrojil tvoj bistroumni učenec, Drupadov sin.

VERZ 4
atra sura mahesvasa bhimarjuna-sama yudhi
yuyudhano viratas ca drupadas ca maha-rathah

V tej vojski je veliko junaških lokostrelcev, ki so v boju enaki Bhimi in Ardžuni. To so veliki bojevniki Jujudhana, Virata, Drupada in drugi.

VERZ 5
dhrstaketus cekitanah kasirajas ca viryavan
purujit kuntibhojas ca saibyas ca nara-pungavah

Tu so tudi veliki junaki in mogočni borci Dhrištaketu, Čekitana, Kaširadža, Purudžit, Kuntibhodža in Šajbja.

VERZ 6
yudhamanyus ca vikranta uttamaujas ca viryavan
saubhadro draupadeyas ca sarva eva maha-rathah

Tu so silni Judhamanju, mogočni Utamaudža, Subhadrin sin, in Draupadijini sinovi. Vsi so veliki bojevniki na bojnih vozovih.

VERZ 7
asmakam tu visista ye tan nibodha dvijottama
nayaka mama sainyasya samjnartham tan bravimi te

O najboljši med brahmanami, rad bi te obvestil tudi o poveljnikih, ki so posebej usposobljeni za vodenje moje vojaške sile.

VERZ 8
bhavan bhismas ca karnas ca krpas ca samitim-jayah
asvatthama vikarnas ca saumadattis tathaiva ca

Tukaj so osebnosti, kot si ti, Bhišma, Karna, Kripa, Ašvathama, Vikarna in Somadatov sin Bhurišrava, ki ste vselej zmagoviti v boju.

VERZ 9
anye ca bahavah sura mad-arthe tyakta-jivitah
nana-sastra-praharanah sarve yuddha-visaradah

Tu je še veliko drugih junakov, ki so pripravljeni žrtvovati življenje zame. Vsi so dobro oboroženi z raznimi vrstami orožja in obvladajo vojaške veščine.

VERZ 10
aparyaptam tad asmakam balam bhismabhiraksitam
paryaptam tv idam etesam balam bhimabhiraksitam

Neizmerno močni smo in uživamo popolno zaščito deda Bhišme, moč Pandav, ki jih skrbno ščiti Bhima, pa je omejena.

VERZ 11
ayanesu ca sarvesu yatha-bhagam avasthitah
bhismam evabhiraksantu bhavantah sarva eva hi

Stoječ na posameznih strateških točkah ob vhodu v bojne vrste, morate vsi v celoti podpreti deda Bhišmo.

VERZ 12
tasya sanjanayan harsam kuru-vrddhah pitamahah
simha-nadam vinadyoccaih sankham dadhmau pratapavan

Potem je Bhišma, veliki junaški očak dinastije Kurujev in ded bojevnikov, v Durjodhanovo veselje zelo glasno zatrobil v svojo školjko, iz katere se je razlegel levjemu rjovenju podoben zvok.

VERZ 13
tatah sankhas ca bheryas ca panavanaka-gomukhah
sahasaivabhyahanyanta sa sabdas tumulo 'bhavat

Potem so naenkrat zadoneli bobni, školjke, lovski rogovi, trobente in rogovi ter skupaj ustvarili oglušujoč zvok.

VERZ 14
tatah svetair hayair yukte mahati syandane sthitau
madhavah pandavas caiva divyau sankhau pradadhmatuh

Na drugi strani sta Gospod Krišna in Ardžuna na velikem bojnem vozu, v katerega so bili vpreženi beli konji, zatrobila v svoji transcendentalni školjki.

VERZ 15
pancajanyam hrsikeso devadattam dhananjayah
paundram dadhmau maha-sankham bhima-karma vrkodarah

Gospod Krišna je zatrobil v Svojo školjko Pančadžanjo, Ardžuna v svojo Devadato, nenasitni jedec Bhima, izvrševalec herkulskih dejanj, pa v svojo ogromno školjko Paundro.

VERZI 16-18
anantavijayam raja kunti-putro yudhisthirah
nakulah sahadevas ca sughosa-manipuspakau

kasyas ca paramesv-asah sikhandi ca maha-rathah
dhrstadyumno viratas ca satyakis caparajitah

drupado draupadeyas ca sarvasah prthivi-pate
saubhadras ca maha-bahuh sankhan dadhmuh prthak prthak

Kralj Judhišthira, Kuntijin sin, je zatrobil v svojo školjko Anantavi-džajo, Nakula in Sahadeva pa sta zatrobila v Sughošo in Manipušpako. O kralj, v svoje školjke so zatrobili tudi veliki lokostrelec kralj Kašija, veliki bojevnik Šikhandi, Dhrištadjumna, Virata, nepremagljivi Satjaki, Drupada, Draupadijini sinovi, Subhadrin sin močnih rok in drugi.

VERZ 19
sa ghoso dhartarastranam hrdayani vyadarayat
nabhas ca prthivim caiva tumulo 'bhyanunadayan

Zvok školjk je postal oglušujoč. Donel je po nebu in zemlji in pretresel srca Dhritaraštrovih sinov.

VERZ 20
atha vyavasthitan drstva dhartarastran kapi-dhvajah
pravrtte sastra-sampate dhanur udyamya pandavah
hrsikesam tada vakyam idam aha mahi-pate

Tedaj je Pandujev sin Ardžuna, stoječ na bojnem vozu, na katerem je vihrala zastava s podobo Hanumana, vzel v roke svoj lok in se pripravil, da izstreli puščice. O kralj, ko je pogledal Dhritaraštrove sinove, razvrščene v bojne vrste, je Gospodu Krišni rekel naslednje.

VERZA 21-22
arjuna uvaca
senayor ubhayor madhye ratham sthapaya me 'cyuta
yavad etan nirikse 'ham yoddhu-kaman avasthitan
kair maya saha yoddhavyam asmin rana-samudyame

Ardžuna je rekel: O zanesljivi, prosim, odpelji moj bojni voz med obe vojski, da bom lahko videl vse, ki se želijo bojevati in s katerimi se moram spopasti v tej veliki vojni preizkušnji.

VERZ 23
yotsyamanan avekse 'ham ya ete 'tra samagatah
dhartarastrasya durbuddher yuddhe priya-cikirsavah

Naj vidim tiste, ki so se prišli bojevat v želji, da ugodijo Dhritaraštrovemu hudobnemu sinu.

VERZ 24
sanjaya uvaca
evam ukto hrsikeso gudakesena bharata
senayor ubhayor madhye sthapayitva rathottamam

Sandžaja je rekel: O Bharatov potomec, ko je Gospod Krišna slišal te Ardžunove besede, je odpeljal sijajni bojni voz med obe vojski.

VERZ 25
bhisma-drona-pramukhatah sarvesam ca mahi-ksitam
uvaca partha pasyaitan samavetan kurun iti

V navzočnosti Bhišme, Drone in vseh drugih voditeljev sveta je Gospod rekel: Le poglej, Partha, vse Kuruje, ki so se zbrali tukaj.

VERZ 26
tatrapasyat sthitan parthah pitrn atha pitamahan
acaryan matulan bhratrn putran pautran sakhims tatha
svasuran suhrdas caiva senayor ubhayor api

Tam, v obeh vojskah, je Ardžuna videl svoje očete, stare očete, učitelje, strice, brate, sinove, vnuke, prijatelje, taste in dobrotnike.

VERZ 27
tan samiksya sa kaunteyah sarvan bandhun avasthitan
krpaya parayavisto visidann idam abravit

Ko je Kuntijin sin Ardžuna videl vse te prijatelje in sorodnike, ga je preplavilo usmiljenje in izgovoril je naslednje besede.

VERZ 28
arjuna uvaca
drstvemam sva-janam krsna yuyutsum samupasthitam
sidanti mama gatrani mukham ca parisusyati

Ardžuna je rekel: Dragi moj Krišna, ko vidim pred seboj prijatelje in sorodnike v takem borbenem duhu, čutim, kako mi udi drhtijo in kako se mi usta sušijo.

VERZ 29
vepathus ca sarire me roma-harsas ca jayate
gandivam sramsate hastat tvak caiva paridahyate

Celo telo mi drhti, lasje se mi ježijo, lok Gandiva mi drsi iz rok in koža mi gori.

VERZ 30
na ca saknomy avasthatum bhramativa ca me manah
nimittani ca pasyami viparitani kesava

Ne morem več stati tukaj. Izgubljam oblast nad seboj in sem popolnoma zmeden. Samo vzroke za nesrečo vidim, o Krišna, ki si ubil demona Kešija.

VERZ 31
na ca sreyo 'nupasyami hatva sva-janam ahave
na kankse vijayam krsna na ca rajyam sukhani ca

Ne vem, kaj dobrega bi lahko sledilo poboju lastnih sorodnikov v tej bitki, dragi moj Krišna, pa tudi zmage, kraljestva in sreče, ki bi jih prineslo tako dejanje, si ne želim.

VERZI 32-35
kim no rajyena govinda kim bhogair jivitena va
yesam arthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca
ta ime 'vasthita yuddhe pranams tyaktva dhanani ca
acaryah pitarah putras tathaiva ca pitamahah
matulah svasurah pautrah syalah sambandhinas tatha
etan na hantum icchami ghnato 'pi madhusudana
api trailokya-rajyasya hetoh kim nu mahi-krte
nihatya dhartarastran nah ka pritih syaj janardana

O Govinda, čemu nam bodo kraljestvo, sreča in celo življenje samo, če so tisti, za katere bi si vse to lahko želeli, postrojeni na tem bojišču? O Madhusudana, zakaj naj bi si želel ubiti učitelje, očete, sinove, stare očete, strice, taste, vnuke, svake in druge sorodnike, ki stojijo pred menoj in so se pripravljeni odreči življenju in imetju, čeprav vem, da sicer oni utegnejo ubiti mene? O vzdrževalec vseh živih bitij, nisem se pripravljen bojevati z njimi niti v zameno za vse tri svetove, kaj šele, če dobim za to samo planet Zemljo. Kakšno zadovoljstvo nam bo prinesla smrt Dhritaraštrovih sinov?

VERZ 36
papam evasrayed asman hatvaitan atatayinah
tasman narha vayam hantum dhartarastran sa-bandhavan
sva-janam hi katham hatva sukhinah syama madhava

Če pobijemo take napadalce, bomo zabredli v greh. Zatorej ni prav, da ubijemo Dhritaraštrove sinove in svoje prijatelje. Kaj bomo imeli od tega, o Krišna, mož boginje sreče, in kako bomo lahko srečni, če pobijemo lastne sorodnike?

VERZA 37-38
yady apy ete na pasyanti lobhopahata-cetasah
kula-ksaya-krtam dosam mitra-drohe ca patakam
katham na jneyam asmabhih papad asman nivartitum
kula-ksaya-krtam dosam prapasyadbhir janardana

O Džanardana, tem možem, katerih srca so polna pohlepa, se pobiti družino in prepirati se s prijatelji ne zdi nič slabega, ampak zakaj naj bi mi, ki vemo, da je uničiti družino zločin, zakrivili taka grešna dejanja?

VERZ 39
kula-ksaye pranasyanti kula-dharmah sanatanah
dharme naste kulam krtsnam adharmo 'bhibhavaty uta

Z uničenjem dinastije je izgubljena večna družinska tradicija, zato postanejo preostali družinski člani brezbožni.

VERZ 40
adharmabhibhavat krsna pradusyanti kula-striyah
strisu dustasu varsneya jayate varna-sankarah

O Krišna, kadar v družini prevlada brezbožnost, postanejo ženske nečiste, zaradi pokvarjenosti žensk, o Vrišnijev potomec, pa se rojeva nezaželeno potomstvo.

VERZ 41
sankaro narakayaiva kula-ghnanam kulasya ca
patanti pitaro hy esam lupta-pindodaka-kriyah

Porast nezaželenega prebivalstva zagotovo prinese peklensko življenje tako družini kakor tudi tistim, ki uničujejo družinsko tradicijo. Predniki takih izprijenih družin padejo s svojega položaja, saj jim nihče več ne daruje hrane in vode.

VERZ 42
dosair etaih kula-ghnanam varna-sankara-karakaih
utsadyante jati-dharmah kula-dharmas ca sasvatah

Zaradi zlih del tistih, ki uničujejo družinsko tradicijo in so tako vzrok rojevanja nezaželenih otrok, propadajo stanovske dejavnosti in dejavnosti, namenjene družinski blaginji.

VERZ 43
utsanna-kula-dharmanam manusyanam janardana
narake niyatam vaso bhavatity anususruma

O Krišna, vzdrževalec ljudi, od tistih iz nasledstva duhovnih učiteljev sem slišal, da uničevalci družinskih tradicij zmeraj prebivajo v peklu.

VERZ 44
aho bata mahat papam kartum vyavasita vayam
yad rajya-sukha-lobhena hantum sva-janam udyatah

Ojoj, zares čudno je, da se pripravljamo na tako zelo grešna dejanja. Gnani od želje po uživanju kraljevske sreče, nameravamo pobiti lastne sorodnike.

VERZ 45
yadi mam apratikaram asastram sastra-panayah
dhartarastra rane hanyus tan me ksemataram bhavet

Bolje bi bilo, da se ne upiram in pustim, da me Dhritaraštrovi oboroženi sinovi neoboroženega ubijejo na bojišču.

VERZ 46
sanjaya uvaca
evam uktvarjunah sankhye rathopastha upavisat
visrjya sa-saram capam soka-samvigna-manasah

Sandžaja je rekel: Ko je Ardžuna na bojnem vozu sredi bojišča izgovoril te besede, je odložil lok in puščice ter sedel, njegov um pa je preplavila žalost.

 

Krišna in Arjuna
Slikovno gradivo je last NE Bhaktivedanta Book Trust in je avtorsko zaščiteno
Copyright (c) 2020 Skupnost za zavest Krišne | Produkcija: stadler.si